Acròstic

adj. [FLL] [LC] Relatiu o pertanyent a un acròstic. Versos acròstics.
Institut d’Estudis Catalans.

Adj. Dit d’un poema o d’una altra composició en què les lletres que ocupen determinats llocs (com, per exemple, les lletres inicials de cada vers) formen un mot o una frase.
enciclopèdia.cat


No som una fàbrica de muntatge, ens preocupem per l’educació.

En aquests moments d’immediatesa, presses i carreres a Acadèmia Acròstic ens detenim a ensenyar i a superar l’educació que imparteixen col·legis i instituts.
Ens preocupem de tots els alumnes i som especialistes en ajudar a l’estudiant durant el curs, la nostra metodologia és senzilla i basada en la constància.
En els primers mesos podrà observar els resultats gràcies a les nostres tècniques d’estudi i aprenentatge.

Així com un vers acròstic porta un missatge amagat, l’acadèmia ajuda a desxifrar les claus del curs.

Academia Acrostic (Calidad JPG)
© Aleix Sánchez, 2019